Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

NoXor Oy (jäljempänä “kauppias”)
Y-tunnus: 1101972-7
Purjeentekijänkuja 5 A 7
00210 HELSINKI
Puh: +358 50 369 2400

2. Rekisteriasiat

NoXor Oy
Puh: +358 50 369 2400
S-posti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

NoXor-Outlet-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, markkinointiin ja mainontaan sekä kauppiaan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää kauppiaan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien, yritysten sekä sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:
Perustiedot, kuten: Nimi, syntymäaika, sukupuoli, kieli, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitteet, ammatti tai arvo, yrityksen nimi ja yhteystiedot, siviilisääty, perheen koko, nimimerkki sekä valokuva.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: Kauppiaan palveluiden käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot (asikasnumero, käyttäjätunnus ja salasana); asiakkuuden alkamisajankohta; laskutukseen, perintään ja takuuseen liittyvät tiedot; rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot; asiakaspuheluiden tallenteet; suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä kauppiaan Internet-sivuilla tapahtuviin rekisteröidyn toimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet; kauppiaan myymälöissä, outlet-myymälöissä tai kauppiaan verkkokaupassa https://noxor.fi tehdyt ostot; ostopäivämäärä, ostetut tuotteet (ostettujen tuotteiden määrät ja hinnat sekä oston kokonaissumma) sekä tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä sekä tietokoneohjelmista, kun asiakas käyttää kauppiaan palveluja.

Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolelle

Kauppias voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja kauppiaan valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietojen vastaanottaja ei voi luovuttaa tietoja edelleen.
Iittala voi lisäksi luovuttaa tai siirtää tietoja tarvittaessa sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville yhteisöille, joiden kanssa kauppias on kirjallisesti sopinut Suomen tietosuojan tason noudattamisesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä kauppiaan ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakastietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Eritasoisia käyttöoikeustilejä on luotu sen mukaan, millaisia käyttöoikeuksia kukin työntekijä tarvitsee työtehtäviensä suorittamiseksi. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa kauppiaan ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja.

Koko kauppiaan henkilöstö sekä kauppiaan lukuun toimivien yritysten henkilöstö on velvollinen pitämään työssään tietoonsa saamansa henkilötiedot luottamuksellisina.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.